::: วิธีการใช้งาน :::

 

    1. ต้องสมัครสมาชิก เพื่อกำหนด username และรหัสผ่าน

    2. เงื่อนไขการเป็นสมาชิก
        ต้องเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ ที่ได้รับเงินเดือนจาก สพท.อบ.2
        ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัด สพท.อบ.2 เท่านั้น

    3. สำหรับข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
        อุบลราชธานี เขต 2 ให้ใช้ username และ password ในการเข้าอินเตอร์เน็ต
        เพื่อเข้าสู่ระบบนี้

    4. Download คู่มือการใช้โปรแกรม

 


[ กลับหน้าหลัก ]

เข้ามาเยี่ยมชมทั้งสิ้น     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2